Zoek op:

Alle Samenwerkingen
 • Alle Samenwerkingen
 • Wonen, een zaak van iedereen | Woonweek
 • Lerend netwerk duowerkingen
 • Antwerps Platform Wonen
Alle Projecten
 • Alle Projecten
 • Bewonersparticipatie sociale huisvesting
 • Buurtwerk ’t Pleintje (Deurne-Zuid)
 • Buurtwerk De Stek (Kiel)
 • Buurtwerk Dinamo (Deurne-Noord)
 • Buurtwerk De Wijk (Antw-Noord)
 • Mix & Match
 • Arm in Arm
 • Moskeeën en islam in de stad
 • Omnia – Hoop
 • Intercompetent / ACT – een ESF project met een focus op talent
 • Huren in de Slachthuiswijk
 • Collectief Goed
 • Model | De Budgetgidsen
 • Project | Duurzaam Werk
 • Project | Bruggen naar werk
 • Inspiratieochtend: Gedeelde Belangen?
 • Model | Wonen met Kansen
Alle Activiteiten
 • Alle Activiteiten
 • Kortfilm ‘Kracht van verbinding’
 • Wat kan een Budgetgids voor jou doen?
 • Werkloos of werkzoekend? | Helder leren spreken over de arbeidsmarkt

Wonen

Draaiboek Wonen met Kansen

Wonen met Kansen ontwikkelt een concept van 'sociaal' leegstandbeheer. Het biedt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie een opstap naar zelfstandig wonen, leren en werken. Dit is een eerste aanzet voor een draaiboek.

Lees meer

Collectief Goed

Publicatie | het model van Collectief Goed

Lees meer

2017-12-12 persbericht Wonen in de wachtrij

Lees meer

2016-10-17 Interview Collectief Goed op radio1

Op 17 oktober was het werelddag van het verzet tegen armoede. Naar aanleiding hiervan werden Annick Derop (Collectief Goed) en Frederik Van Hauwaert (Netwerk Tegen Armoede) geïnterviewd over het vernieuwende woonproject Collectief Goed van Samenlevingsopbouw en de gevolgen van de nieuwe begrotingsmaatregelen voor gezinnen in armoede. Herbeluister hier het volledige interview. (c) 2016 Radio1 / vrt.

Lees meer

Antwerps Platform Wonen | 8 instrumenten voor een sociaal woonbeleid | 2012

In 2012 schreef het Antwerps Platform Wonen 8 voorstellen uit voor een sociaal woonbeleid in Antwerpen.

Lees meer

15 jaar in sociale huisvesting

15 jaar lang was Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw actief in sociale wooncomplexen. Om de lessen uit het verleden niet verloren te laten gaan, vroegen ze een terugblik en vooruitblik van 15 mensen die in die 15 jaar op de eerste rij zaten. Ze geven hun persoonlijke indrukken over participatie en opbouwwerk in sociale huisvesting. November 2015

Lees meer

Diensten op maat

Draaiboek De Budgetgidsen

In het project De Budgetgidsen gaan individuen of gezinnen samen met hun budgetgids op pad om hun rechten te realiseren. Na 5 jaar ervaring met deze buddywerking schreef Samenlevingsopbouw een draaiboek voor organisaties, lokale besturen of diensten. Het Antwerpse project De Budgetgidsen stelt al hun materiaal gratis ter beschikking, zodat anderen ermee aan de slag kunnen. Het is een handig pakket vol tips, getuigenissen en ervaringen over hoe je onderbescherming lokaal aanpakt. 2020

Lees meer

Verslagenboek werkgroepen de Budgetgidsen

Wat is een goede stedelijke aanpak tegen onderbescherming? In werkgroepen kwamen we tot voorstellen. In elke werkgroep stonden medewerkers van diensten en middenveld, politici en vrijwilligers stil bij de aanpak van onderbescherming vanuit een eigen invalshoek. In het verslagenboek nemen we u mee in de voorstellen die deze werkgroepen formuleerden. We bundelden ze voor u in één globaal verslag. 2018

Lees meer

Verslagboek Arm in Arm | aandacht voor allochtone armoede

Verslagboek met een tussentijdse balans van de aandacht die Samenlevingsopbouw in de stad Antwerpen gaf aan armoede bij mensen met een migratieachtergrond. 2009

Lees meer

Buurtwerk

Gedeelde belangen – fiche per deelinitiatief

Lees meer

Hoe bouwen we samen een solidaire delende stad?

Lees meer

Welke impact hebben deelinitiatieven op mensen in een kwetsbare positie?

Lees meer

De kracht van verbinding

De kracht van verbinding volgt vier mensen met een mentale beperking en/of autisme in het buurtwerk. De zes minuten film is het resultaat van de samenwerking tussen De Vijver vzw, buurtwerk 't Pleintje en buurtwerk Dinamo van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw. De film wil anderen inspireren om samen te werken. Lees hier meer: https://samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/wat-doen-we/projecten/buurtwerk-deurne-noord-dinamo/film-de-kracht-van-verbinding/

Ga naar video

Iedereen op de fiets?

Fietsen mogelijk maken voor iedereen. Inspiratie voor mensen met een hart voor fietsen en gelijke kansen.

Lees meer

Buurtwerk. Een reportage van Samenlevingsopbouw in de stad Antwerpen

Zorgen, mensen ontmoeten, iets doen met je talenten en je stem laten horen. Het zit allemaal in het buurtwerk. Moeilijk om je er iets bij voor te stellen? Samenlevingsopbouw trok met een camera naar een paar Antwerpse buurtwerkingen. Vrijwilligers en medewerkers vertellen. Zelf interesse? Kom eens eten of wordt vrijwilliger. Kom langs in een buurtwerk bij jou in de buurt of mail Samenlevingsopbouw op info.antwerpenstad@samenlevingsopbouw.be.

Ga naar video

De Pottentuin | creatieve connecties

Hoe brengt een gemeenschappelijke groententuin mensen bij elkaar in de stad? Nu is samen tuinieren misschien hip. In 2005 toen ze er in Deurne mee starten was het nieuw. De publicatie schreven ze in 2007.

Lees meer

Samenwerken in en met moskeeën

Moskeeën hebben een sleutelrol in een lokale gemeenschap. De publicatie 'Samenwerken in en met moskeeën' biedt inspiratie om met moskeeën samen te werken. Samen activiteiten opzetten, het samenwerken tussen moskeeën stimuleren of aan verandering werken binnen een moskee. De inspiratie komt uit het opbouwwerkproject Omnia|Hoop. Het project liep tussen 2009 en 2015 in Oud-Borgerhout. Januari 2016

Lees meer

Brochure ‘Ieders Droom Telt’

Naar aanleiding van de lokale verkiezingen van 2012 denken bewoners na over wat zij belangrijk vinden. Ze verwerken hun dromen in een tentoonstelling en een brochure. De tentoonstelling toerde in Borgerhout en stond in het Vlaams en federaal Parlement. 2012

Lees meer

Verslag trefdag “een netwerk begint met twee”

Terugblik op de trefdag. Het verslag bundelt ervaringen van projecten die met de duowerking bezig zijn. Ze hebben het over de gemeenschappelijke zaken in hun aanpak: gelijkwaardigheid, vrijwilligheid, structureel werken, de rol van de werker en het thema. Maart 2014

Lees meer

Begeleiden van vrijwilligers in maatschappelijk kwetsbare posities

Deze informatie ondersteunt jou en je organisatie bij het krachtgericht inschakelen van vrijwilligers in een kwetsbare positie.
De handleiding is een publicatie van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw en Atlas, integratie & inburgering Antwerpen. Januari 2016

Lees meer

Vacature

Werken

Werkloos of werkzoekend? | Helder leren spreken over de arbeidsmarkt

Kijk kritisch naar je taalgebruik als je spreekt over de arbeidsmarkt. We maakten de publicatie 'Werkloos of werkzoekend?' om je alvast op weg te helpen.

Lees meer

Video Jobatelier Plus | VDAB en Samenlevingsopbouw

Bekijk de video over de werking van Jobatelier Plus. Hoe kan je werkzoekenden beter begeleiden naar werk? Werkzoekenden en Samenlevingsopbouw dachten er samen over na. Dit leidde tot Jobatelier Plus : een opleiding en plaats binnen VDAB om zelfstandig digitaal te solliciteren. Veel jobs vragen immers geen computerwerk. Toch heb je computervaardigheden nodig om te solliciteren. Jobatelier Plus ondersteunt werkzoekenden om dit zelf te kunnen. Binnenkort Jobatelier Plus in alle lokale VDAB's?

Ga naar video

Draaiboek Jobatelier en Jobatelier Plus | Samenlevingsopbouw, VDAB Mechelen en VDAB Antwerpen | 2016

Het draaiboek beschrijft de aanpak van Jobatelier en Jobatelier Plus. Twee werkvormen die twee groepen werkzoekenden met grote noden ondersteunen. Hoe ga je praktisch aan de slag? Wat zijn randvoorwaarden?

Lees meer

Maandkalender

Buurtwerk De Wijk | Antwerpen-Noord | november 2021

Lees meer

Buurtwerk Dinamo | Deurne-Noord | november 2021

Lees meer

Buurtwerk Borgerbaan | Oud-Borgerhout | november 2021

Lees meer

Buurtwerk ’t Pleintje | Deurne-Zuid | november 2021

Lees meer

Identiteit